Styrelsen

Ordförande

Tomas Eriksson, 18g

Kassör

Marianne Camacho Bussière 14e

Sekreterare

Carina Petterson, 16d

Gårdsombud 2-4

Cecilia Dahlqvist, 6b

Gårdsombud 6-8

Henrik Klingener 8b

Gårdsombud 10-14

Sofie Karlsson 15d

Gårdsombud 16-18

Carina Petterson, 16d & Tomas Eriksson 18g

1:e ledamot

Sofie Karlsson, 14d

Revisorer

Lisa Ardenmyr, 16f

Erik Holmberg, 18d

Valberedare

Viktor Fayyaz, 16a

Lars Olsson, 6c

Behöver du komma i kontakt med styrelsen?