Kontakt

Kontakta styrelsen!

Vid frågor till styrelsen för Gammagårdens samfällighet, använd nedanstående e-postadress. Ibland kan det ta tid innan någon svarar. Vid brådskande ärenden kontakta styrelsemedlem/gårdsombud direkt.

styrelsen@gammagarden.se