Om Gammagården

Gammagårdens samfällighetsförening

Gammagårdens samfällighetsförening är en samfällighet i radhusområdet Lekstorp/Ljungvik i Gråbo i Lerums kommun.

Föreningen består av 53 hushåll och ligger på Lekstorpsvägen 2-18 (jämna nummer). Gammagården är en av tre samfälligheter i området. De övriga två är Alfagården och Betagården.

Området uppfördes mellan åren 1969 och 1973.

Om att bo på Lekstorp – Gammagården

Medlemsskap och avgifter

För boende i området ingår obligatoriskt medlemskap. Årsmötet fastställer månadsavgift. Du som bor här betalar månadsavgiften den 28:e varje månad.

Viktigt!

Viktigt att du anger ditt husnummer i meddelandefältet vid betalning, ex. 18g.

Kontonummer får du av ditt gårdsombud.

Vad ingår i samfälligheten och vad ingår inte?

Samfälligheten omfattar tak och fasad på radhuslängor, gemensamma ytor som parkeringar och lekplatser samt garagebyggnader.

Målning av fasader samordnas av föreningen. Respektive husägare målar sitt hus själv och står för övrigt fasadmaterial exempelvis panel. Föreningen ansvarar för inköp och kostnad av fasadfärg.

Föreningen ansvarar för snöskottning av parkeringsplatser och gemensam yta i anslutning till dessa. Gångyta framför respektive radhus ansvarar husägaren för.

Större gemensamma gräsytor ansvarar respektive gård för. Gräsklippning av dessa ytor ingår inte i samfälligheten utan sköts av boende på respektive gård, vilket även gäller gräsklipparen.

Parkeringar

Du som äger ett radhus förfogar över en garageplats. Totalt finns 53 garage, det vill säga ett garage per hushåll. Det finns även cirka femtio parkeringsplatser.

För att parkeringarna skall räcka till är det viktigt att garageplatsen används till bil.

Städdagar/arbetsdagar

Varje år genomförs minst två städdagar; en på våren och en på hösten och vid behov extra arbetsdagar. Vid städdagar gäller obligatorisk närvaro. Har man inte möjlighet att delta, så pratar man med sitt gårdsombud, så får man en uppgift att lösa när man har möjlighet.

Vid städdagarna står föreningen för fika/grill och vi passar på att umgås och ha trevligt! Ett bra sätt att lära känna sina grannar, vilket i sin tur ökar trivsel och kvalité på din boendemiljö!

Välkommen till Gammagårdens samfällighet!