Om Gammagården

Gammagårdens samfällighetsförening

Gammagårdens samfällighetsförening är en samfällighet i radhusområdet Lekstorp/Ljungvik i Gråbo, Lerums kommun.

Föreningen består av 53 hushåll och ligger på Lekstorpsvägen 2-18 (jämna nummer). Gammagården är en av tre samfälligheter i området.

Området uppfördes mellan åren 1969 och 1973.

Om att bo på Lekstorp – Gammagården

Medlemsskap och avgifter

För boende i området ingår obligatoriskt medlemskap i Gammagårdens samfällighet.

Vad innebär samfälligheten?

Samfälligheten är en ekonimisk förening som omfattar tak och fasad på radhuslängor, gemensamma ytor som parkeringar och lekplatser samt garagebyggnader i området.

Avgift

Varje husägare/medlem betalar avgift varje månad.

Avgiftens storlek fastställs på årsmötet.

Kontonummer får du av ditt gårdsombud. Du hittar ditt gårdsombud under fliken ”Styrelsen”.

.

Målning av fasad

Målning av fasader samordnas av föreningen. Föreningen ansvarar för inköp och kostnad av fasadfärg.

Respektive husägare ansvarar för att måla sitt eget hus.

Övriga byggnader och anläggningar hjälps vi åt att sköta för att hålla ner kostnader.

Snöskottning på allmänna ytor

Föreningen ansvarar för snöskottning av parkeringsplatser och gemensam yta i anslutning till dessa.

Husägaren ansvarar för skottning på gångytan framför det egna huset.

Gräsklippning av allmänna ytor ingår inte i samfälligheten

Gräsklippning av allmänna ytor ingår inte i samfälligheten utan sköts av boende på respektive gård.

Inköp och service av gräsklippare ligger utanför samfällighetens ansvar och kostnader och arbete fördelas direkt mellan hushållen.

Prata med ditt gårdsombud om vad som förväntas av dig angående gräsklippning vid din gård.

Parkeringar

Du som äger ett radhus förfogar över en garageplats. Totalt finns 53 garage, det vill säga ett garage per hushåll. Utöver garageplats finns cirka femtio parkeringsplatser.

För att parkeringarna skall räcka till är det viktigt att du som husägare använder din garageplats för parkering av bil/fordon.

Tillfällig parkering av husbilar och husvagnar

Det är tillåtet att ha sin husvagn/husbil tillfälligt parkerad i området under max 48 timmar. (Beslut årsmöte 2023)

Permanent parkering av husbil/husvagn på föreningens gemensamma parkeringsytor är förbjudet.

Städdagar/arbetsdagar

Varje år genomförs minst två städdagar. En städdag sker på våren och en på hösten. Vid behov kan fler arbetsdagar vara aktuella.

Vid städdagar gäller obligatorisk närvaro.

Har man inte möjlighet att delta, pratar man med sitt gårdsombud, så får man en uppgift att lösa när man har möjlighet.

Fika och gemenskap

Vid städdagarna står föreningen för fika/grill och vi passar på att umgås och ha trevligt med varann! Ett bra sätt att lära känna sina grannar, vilket i sin tur ökar trivsel och kvalité på din boendemiljö!

Välkommen till Gammagårdens samfällighet!